Bij de aan- of verkoop van een woning maakt de koopakte deel uit van het proces. Het bevat verschillende mitsen en maren, maar onderschat het belang van de koopovereenkomst niet! Een notaris koopakte is altijd nodig. Hieronder vertellen we waarom het zo belangrijk is:

Synoniemen koopakte

Een andere naam voor een koopakte is een koopovereenkomst of een tussentijdse koopakte. Dit is het eerste belangrijke document dat u als koper van het registergoed ondertekent. Houd er dus rekening mee dat verkoopcontracten verschillende namen hebben. Het klinkt vanzelfsprekend, maar weet dat er in de praktijk veel problemen zijn met namen

Wat is een koopakte?

De koopakte of koopcontract zullen we hier niet van top tot teen toelichten, maar wel de afwikkelingsvoorwaarden van het koopcontract. De afwikkelingsvoorwaarde is de voorwaarde dat zowel de koper als de verkoper in het koopcontract zijn opgenomen en de koop kan worden ontbonden. Het hangt ervan af welke afwikkelingsvoorwaarden voor zowel de koper als de verkoper nuttig zijn. Dit komt omdat elke situatie anders is. Als koper is het aan te raden om bij het bieden bepaalde voorwaarden kenbaar te maken. Want er moet overeenstemming worden bereikt met de verkoper over de afwikkelingsvoorwaarden. Een van de meest voorkomende onderwerpen bij het aanpakken van voorwaarden zijn reserveringen voor hypotheekfinanciering. Dit betekent dat als een hypotheek niet voor een bepaalde datum is geregeld, de aankoop niet doorgaat. Een notaris koopakte helpt jullie hier bij!

Koopakte opstellen en het vervolg

De taak van de notaris is het opstellen van de koopakte, wanneer dit gebeurd is en deze is ondertekend kan het meteen bij het Kadaster worden ingeschreven. Zo voorkom je dat de verkoper de woning plots nog aan een ander verkoopt. Het opstellen van een koopakte door een notaris is dan ook van groot belang. Hij beschermt de koper en verkoper hiermee tegen verschillende gevaren. De koper kan niet zomaar onder de koop uit, maar de verkoper kan het ook niet aan een ander verkopen. Daarnaast kan er geen beslag worden gelegd op de woning wanneer de verkoper schulden heeft. Het is dus zeker belangrijk dat voor beide partijen de afspraken goed op papier staan en dat deze ook duidelijk zijn. Hiermee zorg je ervoor dat er geen onduidelijkheden zijn en je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.